Poradnik

 

Jak dbać o akumulator ?

Najlepszym sposobem kontrolowania akumulatora rozruchowego jest okresowe sprawdzanie stanu oraz gęsto¶ci elektrolitu przy pomocy areometru , która powinna wynosić  1,28g/cm3 +/- 0,01g/cm3.

W okresie wiosenno-letnim warto przeprowadzać takie sprawdzenie raz na 3 miesi±ce.  Jesieni± i zim± należy przeprowadzać kontrole czę¶ciej (raz na miesi±c).

 Dodatkowo oprócz tego warto wyczy¶cić bieguny akumulatora gor±c± wod± i po osuszeniu zabezpieczyć wazelin± techniczn±.

W sytuacji, gdy gęsto¶ć elektrolitu jest zbyt niska, a co za tym idzie napięcie spoczynkowe jest za małe, czyli poniżej 12,50 [V] należy doładować akumulator z zewnętrznego Ľródła (prostownik, ładowarka) pr±dem wynosz±cym 1/10 pojemno¶ci baterii (dla pojemno¶ci 45Ah jest to 4,5 Ampera). Ładować należy do stanu pełnego naładowania, czyli do stanu, gdy gęsto¶ć elektrolitu wyniesie wcze¶niej wspomniane 1,28g/cm3.

Niedoładowanie akumulatora może być spowodowane zbyt niskim napięciem ładowania alternatora. Prawidłowa warto¶ć napięcia podawanego przez alternator na końcówkach akumulatora bez względu na obroty silnika oraz ilo¶ć wł±czonych odbiorników powinna być stała i znajdować się w przedziale od 14,0 do 14,5 Volta. 

 

Jak prawidłowo zamontować akumulator ?

Chc±c wymienić akumulator pocz±tkowo odł±czamy biegun ujemny (klemę minusow±) a następnie biegun plusowy (klemę dodatni±). Kolejno¶ć ta jest ważna gdyż biegun minusowy tzw. masa pełni rolę przewodu powrotnego w instalacji elektrycznej pojazdu, zabezpiecza nas to przede wszystkim przed zwarciem spowodowanym przypadkowym dotknięciem klucza do nadwozia samochodu, co może spowodować wybuch akumulatora.

Akumulator powinien być również sztywno umocowany bez możliwo¶ci przesuwania się. W przeciwnym wypadku wstrz±sy mog± powodować opad masy czynnej, co skraca znacz±co żywotno¶ć akumulatora i może poprowadzić do jego uszkodzenia.